Wat is het Cultuurpact?

In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact.  Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen.

Uw cultuurbeleid vormgeven

Als overheid, cultuurcentrum of culturele vereniging wil u een beleid uitwerken volgens de regels van het Cultuurpact.

Bekijk hier alle informatie

Wetgeving

De kern van het Cultuurpact is opgenomen in de grondwet.

Bekijk hier alle informatie

FAQ

Dat hangt af van het aantal lopende klachten en de complexiteit ervan.  Maar doorgaans vergadert de ene maand het bureau, en komt de maand erop de algemene vergadering samen.

Als het secretariaat uw klacht ontvangt, nemen de inspecteurs meteen contact op met u en onderzoeken uw probleem.  Zij praten ook met de aangeklaagde partij.  De inspecteurs bundelen de informatie en leggen uw dossier voor aan het bureau van de Cultuurpactcommissie.  Het bureau beslist dan over het verdere verloop.  Ofwel onderhandelen de inspecteurs verder met u en de tegenpartij.  Ofwel gaat uw dossier naar de algemene vergadering die de bereikte verzoening bekrachtigt of een advies uitvaardigt.

De klachtenprocedure is volledig gratis, ongeacht de afloop.