Een paar feiten

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft al meer dan 1500 klachten behandeld. Daarbij waren overheden van hoog tot laag betrokken. Maar de meeste dossiers gaan over beslissingen van gemeentebesturen.

Wie kan klacht indienen?

  • privépersonen (gebruikers van publieke openbare bibliotheken, …)
  • gebruikersgroeperingen
  • ideologische, filosofische en politieke strekkingen (politieke fractie in gemeenteraad, …)
  • cultuur- en sportverenigingen (vzw, voetbalclub, …)
  • overheidsinstellingen