Missie

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie waakt over de juiste toepassing van de Cultuurpactwet in het hele land.

Organigram en samenstelling

1. De Commissie bestaat uit 28 leden:

• 13 Nederlandstalige leden

• 13 Franstalige

• 2 Duitstalige

 

2. Zij worden voorgedragen door de partijfracties van de gemeenschapsparlementen:

• Vlaams parlement

• Parlement van de Franse gemeenschap

• Parlement van de Duitstalige gemeenschap

 

De parlementen benoemen de leden, volgens de grootte van elke fractie.

3. De Cultuurpactcommissie heeft twee voorzitters: een Nederlandstalige en een Franstalige, die om de beurt het voorzitterschap waarnemen.

 

4. Elke partij heeft een ondervoorzitter.

 

De voorzitters en ondervoorzitters vormen het bureau van de Cultuurpactcomissie.